Καινή Διαθήκη 
Ψαλμοί Δαυίδ 
Παλαιά Διαθήκη
Παιδική Βίβλος

Ακούστε ζωντανά

Chat Room - Radio

HTML tutorial

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ RAYMOND PANIKKARΚυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Χρυσοπηγή» το Επιστημονικό Σύγγραμμα του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Νικοδήμου Φαρμάκη. 

Πρόκειται για την Έκδοση της Διδακτορικής του Διατριβής, με την οποία και Αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στον Τομέα της Ιστορίας των Θρησκειών.
Ποτέ δέν ὑπῆρξε τόσο ἔντονο τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἱστορίας Θρησκειῶν γιά τίς νέες ζυμώσεις πού λαμβάνουν χώρα τόν τελευταῖο μισό αἰώνα στόν Διαθρησκειακό διάλογο, ὁ ὁποῖος κατέστη ἐπιτακτικός λόγω τῆς συναντήσεως διαφορετικῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων, ἀλλά καί τῆς μή ἁρμονικῆς πάντοτε συνυπάρξεως αὐτῶν στή σύγχρονη κοινωνία μας.
Δυστυχῶς, οἱ προσπάθειες γιά ἕνα Διαθρησκειακό διάλογο στή συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται ἀπό τήν χριστιανική Δύση, γεγονός πού συνεπάγεται τήν ἀνάπτυξη μίας μονοσήμαντης καί ὄχι ἀμφίδρομης προσπάθειας συνάντησης τῶν πολιτισμῶν.
Πράγματι, τό τέλος τῆς ἀποικιοκρατικῆς ἐποχῆς καί ἡ διαμόρφωση νέων πολιτικο- οἰκονομικῶν δεδομένων μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ἐπέβαλλαν μία ἀπολογητική, σέ πρώτη φάση, διάθεση τῆς Δύσεως ἔναντι τῶν μέχρι πρότινος παραθεωρημένων θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν παραδόσεων τῶν τρίτων χωρῶν, καθώς ἡ ἀνωτερότητα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ τέθηκε ὑπό σφοδρή ἀμφισβήτηση ἀπό τά ἐθνικιστικά κινήματα τῶν προγενέστερων ἀποικιῶν.
Ἡ χριστιανική Δύση χρειαζόταν πλέον τήν ἐπαναδιατύπωση τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, ἀπαλλαγμένων ἀπό τίς τραυματικές πολιτικές ἀντιπαραθέσεις τοῦ παρελθόντος. Παράλληλα, ἡ δυναμική ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάμ σέ χῶρες πού γνώρισαν τήν εὐρωπαϊκή ἀποικιοκρατία (κυρίως ἀφρικανικές), ἔκαναν πιό ἐπιτακτική ἀπό ποτέ τήν ἀνάγκη ἀποσύνδεσης τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος ἀπό τήν ἀποικιοκρατική πολιτική τῆς Δύσεως.


Το σύγγραμμα είναι μια πολυτελής έκδοση με σκληρό εξώφυλλο και εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα και αριθμεί 332 σελίδες σε μέγεθος 17Χ24

Τιμή: 17€


Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Χρυσοπηγή»
Αποκλειστική διάθεση-πληροφορίες-παραγγελίες
Τ.Θ. 49, 190.14 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 22950 22228
Fax: 22950 22560
e-mail: fnfarmakis@yahoo.gr 


Στα βιβλιοπωλεία, Ιερούς Ναούς και τις Ιερές Μονές, παρέχεται έκπτωση 30%


Δεν υπάρχουν σχόλια: