Καινή Διαθήκη 
Ψαλμοί Δαυίδ 
Παλαιά Διαθήκη
Παιδική Βίβλος

Ακούστε ζωντανά

Chat Room - Radio

HTML tutorial

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Συγκεντρώνουμε Σχολικά είδη για τα ακριτικά Νησιά μας (18/08/2018)


Αποτέλεσμα εικόνας για σχολικα ειδη

Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογός μας συγκεντρώνει Σχολικά είδη προκειμένου να επανδρώσουμε Δημοτικά Σχολεία της ακριτικής μας Ελλάδας. Πρώτα ο Θεός, τα σχολικά είδη θα σταλούν 10 Σεπτεμβρίου σε Νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, αφού πρώτα ενημερώσουμε τα Μέλη και τους Φίλους μας για τα Σχολεία αυτά, αλλά και για την ημέρα, ακριβώς, της παράδοσής τους. Πάντοτε, μετά από την παράδοση, ακολουθεί ευχαριστήρια επιστολή των Σχολείων αυτών, την οποία και αναρτούμε στο Ιστολόγιο του Συλλόγου μας.
   Συγκεντρώνουμε τετράδια (ένα χρώμα), μολύβια, γόμες, στυλό, ξύστρες, μαρκαδόρους, χάρακες, μπλοκ ζωγραφικής κ.ά.


Τηλ. επικοινωνίας, 6948038461 (Δημ. Λυκούδης)
BLOG:  http://syllogososiosdavid.blogspot.com
Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Έκκληση για Αίμα (28/08/2018)


Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.

Ένας συνανθρωπός μας χρειάζεται αίμα, πάσχει από συδηροβλαστική αναιμία και εδώ και δύο χρόνια έχει μπει σε διαδικασία να ρίχνει αίμα. 
Όποιος μπορεί να αφιερώσει δέκα λεπτά ας απευθηνθεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, στης αιμοληψίες, τα στοιχεία του είναι Κορομηλάς Δημήτριος τού Ηλία. Υ.Γ. χρωστάει 35 ασκούς (φιάλες) αίμα και κάθε Εβδομάδα ρίχνει 2 ασκούς αίμα.
Το αίμα ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται είναι δώρο ζωής.Ευχή της Φανουρόπιτας


 
Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

Η Νομολογία του Σ.τ.Ε. επί Εκκλησιαστικών ζητημάτων


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO Ι Η νομολογία του Σ.τ.Ε. επί εκκλησιαστικών ζητημάτων


Του Χάρη Ανδρεόπουλου *

Στον καθοριστικό Ρόλο που διαδραματίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) μέσω της Νομολογίας του στη διάπλαση των σχέσεων Πολιτείας – Εκκλησίας αναφέρεται η μελέτη του Δικηγόρου, Διδάκτορος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημητρίου Γ. Κρεμπενιού, δια της οποίας παρουσιάζονται και αναλύονται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια άπασες οι μείζονος σημασίας υποθέσεις της τελευταίας 40ετίας (1975-2016).

Δικαστικές υποθέσεις που απασχόλησαν το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο επί σειράς ζητημάτων απτομένων της ύλης του Εκκλησιαστικού Δικαίου, ή / και ευρύτερα, ζητημάτων που αφορούν σε εκφάνσεις της Θρησκευτικής Ελευθερίας, εχόντων, στις πλείστες των περιπτώσεων, προεκτάσεις Πολιτικές (υποθέσεις Αστυνομικών Ταυτοτήτων, Διδασκαλίας των Θρησκευτικών, ορκοδοσία, κ.λ.π.).

Η μελέτη κυκλοφόρησε προσφάτως από τις ευφήμως γνωστές Εκδόσεις Σάκκουλα, συμπεριληφθείσα στη σειρά «Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου» την οποία Διευθύνει ο Ομότιμος Καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου κ. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης.

Αντικείμενο της Εργασίας του κ. Κρεμπενιού αποτέλεσε η Καταγραφή και η Ανάλυση Δικαστικών Αποφάσεων του Σ.τ.Ε. προελθουσών εκ του ελέγχου που ήσκησε το Δικαστήριο κατόπιν Προσφυγών επί πράξεων της Εκκλησίας, όχι ασφαλώς υπό την (πρώτιστη και κύρια) ιδιότητα αυτής ως «θείου καθιδρύματος» (αρθ. 1 § 1 του Καταστατικού της Χάρτου, Ν. 590/1977), αλλά υπό την (δευτερεύουσα) «θεσμική» έκφραση αυτής και των επιμέρους Οργανισμών και Φορέων της, ήτοι υπό την ιδιότητά τους (σύμφωνα με το αρθ. 1 § 4 του Κ.Χ.) ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Ασκούντων δευτερογενή Διοικητική Εξουσία, στο πλαίσιο του Κρατούντος εν Ελλάδι στις σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας συστήματος της «Νόμω Κρατούσης Πολιτείας».

Επακόλουθο τούτου του συστήματος είναι οι Διοικητικού χαρακτήρος Εκκλησιαστικές Πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογήν της ισχύουσας Νομοθεσίας, να υπόκεινται στον έλεγχο του Σ.τ.Ε. (π.χ. οι Διορισμοί / Μεταθέσεις Κληρικών, εκλογές Μητροπολιτών, κ.λ.π.). Αντιθέτως εξαιρούνται του Ακυρωτικού Ελέγχου του Σ.τ.Ε. Πράξεις οι οποίες ερείδονται στους Ιερούς Κανόνες και έχουν περιεχόμενο καθαρώς πνευματικό (π.χ. οι Χειροτονίες Ιερέων, Αρχιερέων, η Επιβολή Επιτιμίων, κ.λ.π.).

Η υπό τον τίτλο «Η Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί Εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα» παρούσα μονογραφία παρουσιάζει το πολυσχιδές και πολυκύμαντο της Νομολογίας του Σ.τ.Ε., του Δικαστηρίου που εκδικάζει τις περισσότερες αλλά και σημαντικότερες υποθέσεις που αφορούν στην ύλη του Εκκλησιαστικού Δικαίου, επηρεάζοντας πολλές φορές ουσιωδώς θέματα Διοικήσεως της Εκκλησίας.

Διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων υποδιαιρείται περαιτέρω σε κεφάλαια. Το Α΄ Μέρος αναφέρεται στην Εκκλησία και το Σύνταγμα, διακρινόμενο στο πρώτο κεφάλαιο που αφορά ζητήματα προκύπτοντα από το Άρθρο 3 του Συντάγματος ήτοι το θέμα περί της (εν μέρει) Συνταγματικής Κατοχυρώσεως των Ιερών Κανόνων, του Πατριαρχικού Τόμου του 1850 (Περί της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ελλάδος) και της Πατριαρχιακής Πράξεως του 1928 (περί των Μητροπόλεων της Βορείου Ελλάδος, των Αποκληθεισών ως Μητροπόλεων των «Νέων Χωρών») και στο δεύτερο κεφάλαιο που περιλαμβάνει διαφορετικές όψεις του Συνταγματικώς Κατοχυρωμένου στο Άρθρο 13 Συνταγματικού Δικαιώματος της Θρησκευτικής Ελευθερίας και στο τρίτο που άπτεται Περιουσιακών Σχέσεων Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων.

Το Β΄ Μέρος εμπεριέχει ζητήματα απτόμενα των τριών Τάξεων των Μελών της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται Αναφορά στα ζητήματα τα σχετικά με τους Επισκόπους, δηλαδή τους κατέχοντες τον τρίτο βαθμό της Ιερωσύνης, με ειδική Αναφορά (Γένεση / Νομολογιακή αντιμετώπιση) στο ζήτημα των «Ιερωνυμικών» λεγομένων Μητροπολιτών, ήτοι των Εκλεγέντων επί Αρχιεπισκοπείας Ιερωνύμου Κοτσώνη (1967-1973) – το άλλως λεγόμενο «Εκκλησιαστικό πρόβλημα των “12”» – οποίο απασχόλησε την Εκκλησία και κατά τα πρόσφατα χρόνια (1990-1996). Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε ζητήματα σχετικά με τους Μοναχούς και τους Κληρικούς που κατέχουν το δεύτερο και πρώτο βαθμό της Ιερωσύνης, δηλαδή τους Πρεσβυτέρους και Διακόνους. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα θέματα που αφορούν στα λαϊκά Μέλη της Εκκλησίας που είτε συμπράττουν στην Τέλεση της Θείας Ευχαριστίας είτε παρέχουν άλλες Υπηρεσίες στον Εκκλησιαστικό Οργανισμό.

Το Γ΄ Μέρος αναφέρεται στην αντιμετώπιση από το Δικαστήριο των ανακυψασών διαφορών σε σχέση με τους Λατρευτικούς χώρους είτε πρόκειται για Ναούς και Ευκτηρίους Οίκους είτε για Μοναστικά Καθιδρύματα, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρώτο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με τα ζητήματα γύρω από τα Πολιτιστικά αγαθά. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταστρώνονται τα ζητήματα αναφορικά προς τους χώρους των Κοιμητηρίων.

Το Δ΄ και τελευταίο Μέρος περιλαμβάνει τα ζητήματα τα προκύπτοντα από το Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο και συγκεκριμένα αυτά που αναφύονται από την Επιβολή Εκκλησιαστικών Ποινών, τόσο πνευματικών όσο και Πειθαρχικού χαρακτήρος, τα οποία αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο. Τα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια και η Δικονομία που τα διέπει αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο.

Το έργο, το οποίο απευθύνεται σε Νομικούς, Θεολόγους αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να κατατοπισθεί υπεύθυνα για Εκκλησιαστικά θέματα με την ευρύτατη του όρου έννοια, ολοκληρώνεται με αναλυτική παράθεση βιβλιογραφίας, πίνακα και Ευρετήριο Αποφάσεων του Σ.τ.Ε. για την Περίοδο της 40ετίας (1975-2016).


_________________

* Ο Χάρης Ανδρεόπουλος είναι Θεολόγος Καθηγητής Β/θμιας, Δρ. Εκκλησιαστικής Ιστορίας του ΑΠΘ (xaan@theo.auth.gr), Μέλος της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Κινδυνεύουν με λουκέτο τα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου - Επιστολή Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Δαμιανού σε Γαβρόγλου (Αύγουστος 2018)Το ζωτικό για την παροικία της Αιγύπτου ζήτημα της λειτουργίας των Ελληνικών Σχολείων, και της ανάγκης παράτασης της Απόσπασης στους υπάρχοντες Καθηγητές που υπηρετούν σε Κάιρο και Αλεξάνδρεια, έθεσε και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθούς  κ.κ. Δαμιανός  με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σιναίου, που σύμφωνα με τον Αιγυπτιακό Νόμο είναι και ο Επίσημος Διευθυντής του αμιγώς Ελληνικού Γυμνασίου – Λυκείου της Αμπετείου Σχολής Καΐρου, επεσήμανε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων στη Χώρα του Νείλου, από το γεγονός ότι ελάχιστοι ήταν οι Καθηγητές που εξέφρασαν φέτος το ενδιαφέρον τους για να έρθουν από τη νέα Σχολική χρονιά να υπηρετήσουν τα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου.
Στην επιστολή του προς τον κ. Γαβρόγλου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος  κ.κ. Δαμιανός τονίζει τη σημασία της λειτουργίας της Αμπετείου Σχολής, που καλύπτει τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελληνικής Παροικίας στο Κάιρο. Και ζητά από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να συναινέσουν στις προτάσεις της Συντονίστριας Εκπαίδευσης Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής, Μαριέττας Κουμαριανού, για άμεση αποστολή νέων Εκπαιδευτικών που να καλύψουν τις ανάγκες των Σχολείων, παρακαλώντας επίσης όπως δοθεί η «έγκριση για παράταση των όσων Εκπαιδευτικών τυγχάνουν Αποσπασμένοι με Οργανική θέση στην Ελλάδα, προκειμένου αυτοί τουλάχιστον να συνεχίσουν το Εκπαιδευτικό τους έργο έως ότου ενδεχομένως στο εγγύς, ελπίζουμε, μέλλον ευρεθούν και αποσταλούν επιπροσθέτως Εκπαιδευτικοί».
Και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σινά  κ.κ. Δαμιανός, ως ο επικεφαλής της ιστορικής Αμπετείου Σχολής Καΐρου, καταλήγει στην επιστολή προς τον κ. Γαβρόγλου, την οποία κοινοποιεί και στην Υφυπουργό Παιδείας κα Μερόπη Τζούφη: «Σημειώνουμε ιδιαίτερα την ανάγκη, η Απόφασή σας αυτή περί συνέχισης της απόσπασης των ήδη απεσπασμένων Εκπαιδευτικών να εκδοθεί, ει δυνατόν, άμεσα πριν την 30ή Αυγούστου 2018, προκειμένου να γνωρίζουν αν πρέπει να παρουσιαστούν την 1η Σεπτεμβρίου στις Οργανικές τους θέσεις».


Έκτακτη Αιμοδοσία στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών για τις 21 και 22 Αυγούστου 2018Έκτακτη αιμοδοσία στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018, 8 π.μ. έως 8 μ.μ. στο Δημαρχείο Συκεών (Στρ. Σαράφη 1) και την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018, 8 π.μ. έως 8 μ.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, περ. Στρεμπενιώτη).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών
τηλ. Επικοινωνίας.: 2313313151 & 2313313117Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Ο ηρωικός Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος κ.κ. Ιωάννης στόχος κόμματος στα ΣκόπιαΤο φιλορωσικό Κόμμα των Σκοπίων, «Μοναδική Μακεδονία» (Εντίνστβενα Μακεντόνια), επιτίθεται κατά του Επικεφαλής της Αρχιεπισκοπής κ. Ιωάννου (Γιοβάν Βρανισκόφσκι) χαρακτηρίζοντας τον ως Πράκτορα Γειτονικής Χώρας’ και συγχρόνως αναφέρει την (Σχισματική) «Ορθόδοξη Εκκλησία της Μακεδονίας», ως Νόμιμη, αν και δεν αναγνωρίζεται από καμία Εκκλησία.
Κατηγορεί την Κυβέρνηση για ελευθερίες που έχει προσφέρει στον Αρχιεπίσκοπο  κ. Ιωάννη γιατί «του επιτρέπει να συνεχίζει και να εκτελεί ελεύθερα την ανατρεπτική του δράση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Μακεδονίας, η οποία αποτελεί ένα από τα θεμέλια της Κρατικής Εξουσίας και ένας αιώνιος στυλοβάτης της ταυτότητος του Μακεδονικού λαού και του Μακεδονικού Κράτους και βασικός πυλώνας της Μακεδονικής ύπαρξης. Επιπλέον, δεν μιλάμε για κανέναν άλλον, παρά έναν Σχισματικό και κατάσκοπο Γειτονικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που λειτουργεί για να καταστρέψει το Μακεδονικό Έθνος και την Εκκλησία», αναφέρει η Εντίνστβενα Μακεντόνια.
Τονίζει ότι η ευθύνη πρέπει να αναζητηθεί στη χώρα.
«Πριν από δύο ημέρες ακούσαμε ότι η Αστυνομία του Μοναστηριού / Μπίτολα κατάσχεσε το Διαβατήριο του Βρανισκόφσκι, καθώς προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη Χώρα στο σημείο Διέλευσης των Συνόρων «Μεντζίτλια» λόγω Καταδικαστικών Αποφάσεων.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η Αστυνομία της Μπίτολα εξέδωσε το Διαβατήριό του και η Αστυνομία της Μπίτολα του ενέκρινε ένα πιστόλι 9 χιλιοστών», Ανακοινώθηκε από το Κόμμα αυτό σε Συνέντευξη Τύπου.
«Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Σπασόφσκι, να εξηγήσει στο κοινό πως η Αστυνομία της Μπίτολα χορήγησε Διαβατήριο στον Γιοβάν Βρανισκόφσκι και ένα πιστόλι, σε μια στιγμή που υπάρχουν Ποινικές κατηγορίες και Καταδίκες εναντίον του», ανέφερε ο Εκπρόσωπος του Κόμματος.
Η Συμπροσευχή με τους Αιρετικούς - Προσεγγίζοντας την Κανονική Τάξη της Εκκλησίας

Η ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ // ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Τ

Τιμή Έκδοσης
€14.84
Τιμή Πολιτείας
€11.87
(-20%)
Κερδίζετε €2.97

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιμές διάθεσης βιβλίων
- Διαθέσιμο. Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2-6 εργάσιμες μέρες. 
Διευκρινίσεις σχετικά με τους χρόνους αποστολής και παράδοσης.

Παρουσίαση


Το πρόβλημα της Συμπροσευχής με τους Αιρετικούς απασχολεί σοβαρά τις τελευταίες δεκαετίες το Ορθόδοξο πλήρωμα, διότι έχουν πληθυνθή οι παραβάσεις των Ιερών Κανόνων, οι οποίοι με αναμφισβήτητη σαφήνεια καταδικάζουν τις Συμπροσευχές. 
Η πράξη της Εκκλησίας επί μακρά σειρά Αιώνων εσέβετο και ετηρούσε την Ιεροκανονική Τάξη. Ακόμη και η πρωτοστατούσα τώρα στις Συμπροσευχές και κακόν παράδειγμα δίδουσα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως δεν τόλμησε επισήμως να υποστηρίξει την Κατάργηση των Ιερών Κανόνων, μολονότι μεμονωμένες φωνές ισχυρών Εκπροσώπων της θεωρούν αναχρονιστική την εφαρμογή τους. [...] 
(Από τον πρόλογο της έκδοσης).


Περιεχόμενα 


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Β' ΕΚΔΟΣΗ
(Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
- Τι είναι και τι δεν είναι συμπροσευχή
- Οι Ιεροί Κανόνες για την συμπροσευχή με αιρετικούς
- "Προφάσεις εν αμαρτίαις" και συμπροσευχές
Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ
- Ομόφωνη η διδασκαλία των Αγίων
- Έγκριτοι Θεολόγοι, Κανονολόγοι και Κληρικοί
- Συνοδική καταδίκη του Παπισμού ως αιρέσεως
ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
- Η έννοια του "συνεύχεσθαι" στην Αγ. Γραφή και στην Παράδοση
- Άρνηση συμπροσευχής δεν σημαίνει μίσος και αντιπάθεια
ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ;
- Η Εκκλησιαστική Οικονομία και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
- Συμπροσευχή με αιρετικούς και Εκκλησιαστική Οικονομία
- Εξαιρέσεις από την Κανονική Παράδοση
- Εκκλησιαστική οικονομία ή "μεθοδεία και οικονομία φαύλη;"
ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
- Ποιοι αρνούνται την ισχύ των Ιερών Κανόνων. Αναίρεση των επιχειρημάτων τους
- Ποιοι δέχονται την ισχύ των Ιερών Κανόνων
ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ
- Λόγοι πίστεως και αγάπης προς τον Θεό. Λειτουργική, εκκλησιολογική και δογματική εκτροπή
- Λόγοι αγάπης προς τον άνθρωπο. Ποιμαντική εκτροπή
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Εισαγωγικά
- Σχολιασμός στο άρθρο του καθηγητή Βλ. Φειδά
"Το ζήτημα της συμπροσευχής μετά τον ετεροδόξων κατά τους Ιερούς Κανόνες"
- Αλληλογραφία με το Μ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Τσέτση
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λεπτομέρειες
ISBN139789609909006
ΕκδότηςΘΕΟΔΡΟΜΙΑ
Χρονολογία ΈκδοσηςΝοέμβριος 2009
Αριθμός σελίδων288
Διαστάσεις21x14
ΠρόλογοςΖΗΣΗΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Κωδικός Πολιτείας6686-0000
Θέμα

Για on line παραγγελία:

ή τηλεφωνική παραγγελία:  στα τηλέφωνα:  210-3600235, 210-3616373 


Ώρες Λειτουργίας:
Ηλεκτρονική επικοινωνία: epikoinonia@politeianet.gr

 Καθημερινά 09:00-21:00
  Σάββατο 09:00-18:00
Εταιρικά Στοιχεία
Επωνυμία: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε.
Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Νέο Μεταπτυχιακό για τον Θρησκευτικό Τουρισμό από το ΑΠΘ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019 (8 Αυγούστου 2018)


Νέο Μεταπτυχιακό για τον Θρησκευτικό Τουρισμό από το ΑΠΘ

Με στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσεως σχετικά με την ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας θρησκευτικής κληρονομιάς στην Ελλάδα ξεκινά το προσεχές Ακαδημαϊκό έτος Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον Τουρισμό, με ειδίκευση και στον Θρησκευτικό - Πολιτιστικό Τουρισμό.
Πρόκειται για Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ.
 Ο τίτλος του Προγράμματος είναι «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» και θα έχει τρεις κατευθύνσεις: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός, Πολιτιστικός - Θρησκευτικός Τουρισμός.
Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι να συνδυάσει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο Τουριστικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον με τις Καινοτόμες Τεχνολογικές Πρακτικές και τις Αρχές της Αειφορίας και της βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχευση την Τοπική Ανάπτυξη με αξιοποίηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, καθώς και της υλικής και άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση Στελεχών σε θέματα Τουρισμού και Τοπικής Ανάπτυξης και ειδικότερα στα Επιστημονικά πεδία της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Χωροταξίας και του Δικαίου, της βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και της Τουριστικής Αξιοποίησης του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής – Θρησκευτικής Κληρονομιάς.
Το Νέο αυτό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αφορά σε Επαγγελματίες συναφών κλάδων του Τουρισμού οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να δραστηριοποιηθούν σε Νέους Τομείς καθώς και σε νέους Θεολόγους που αναζητούν εναλλακτική επαγγελματική πορεία.
Όσον αφορά στη σημασία του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Χώρα μας, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ και ένας από τους Διδάσκοντες στο νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κ. Χρήστος Τσιρώνης επισημαίνει "οι διάφορες μορφές Περιηγήσεων, Επισκέψεων και Τουρισμού που συνδέονται με τη Θρησκευτική Κληρονομιά και την Ορθόδοξη Παράδοση στην Ελλάδα αποτελούν έναν από τους πυλώνες της Τουριστικής Ανάπτυξης και διαμορφώνουν ένα ιδιαιτέρως δυναμικό πεδίο πρωτοβουλιών. Ο περιεκτικός χαρακτήρας της Ορθόδοξης Κληρονομιάς που αποτελείται από Μνημεία και Κειμήλια Εκκλησιαστικής ζωής αλλά και Μνημεία λόγου διαμορφώνει μια Θρησκευτική Παράδοση, έναν Πολιτισμό, μια Τοπική φυσιογνωμία με ιδιοπροσωπία αλλά και οικουμενικές διαστάσεις. Η Ελλάδα, λοιπόν, των Θρησκευτικών Περιηγήσεων αποτελεί έναν ιδιαιτέρως ελκυστικό προορισμό για πιστούς, για Ακαδημαϊκούς επισκέπτες, για Περιηγητές της ιστορίας και του Πολιτισμού, για φιλότεχνους, φυσιολάτρες, ανθρώπους που αναζητούν την αυθεντική εμπειρία ενός τρόπου ζωής σε μια ζωντανή κοινότητα».

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Δ.Π.Μ.Σ θα βρείτε στο παρακάτω link.


Νέο Μεταπτυχιακό για τον Θρησκευτικό Τουρισμό από το ΑΠΘ


Ρώσος Κληρικός διαμαρτύρεται για «ψαλίδισμα” της Βίζας του για την ΕλλάδαΚαταγγελία κατά της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ρωσία δημοσιοποίησε Ρώσος Κληρικός που υποστηρίζει πως οι Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές του αρνήθηκαν την έκδοση τριετούς Βίζας Σένγκεν εξαιτίας του γεγονότος πως είναι Κληρικός του Πατριαρχείου της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών.
Ο π. Βλαντιμίρ Βιγιλιάνσκι, που είναι σύμφωνα με την Interfax πρώην Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του Πατριάρχου Μόσχας, σε ανοικτή επιστολή που έγραψε προς τον Πρεσβευτή της Ελλάδος στη Μόσχα ισχυρίζεται πως, αν και έχει λάβει πολλές φορές μακροπρόθεσμες θεωρήσεις στο παρελθόν, τώρα του δόθηκε Βίζα μόλις ενός μήνα, ενώ στη σύζυγο του εκδόθηκε κανονικά τριετής.
Ο ίδιος υποστηρίζει πως η Υπάλληλος του Προξενείου όταν της ζήτησε εξηγήσεις του είπε πως ο λόγος της άρνησης ήταν της Ιερατικής του Ιδιότητος και πως αν δεν την είχε δηλώσει θα είχε εκδοθεί η Βίζα όπως την επιθυμούσε.
Μάλιστα σε δημοσίευμα Ρωσικής Ιστοσελίδος αναφέρεται πως ο Κληρικός έχει ήδη επικοινωνήσει και με άλλους Ιερείς Πατέρες οι οποίοι του επιβεβαίωσαν πως και εκείνοι έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα τους τελευταίους έξι μήνες καθώς τους έδωσαν Βίζα για μια Εβδομάδα, δύο Εβδομάδες ή το πολύ ένα μήνα.
Την Είδηση έχει αναδημοσιεύσει πλήθος Εκκλησιαστικών Ιστοσελίδων στην Ρωσία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από την Ελληνική Πρεσβεία.Στις 29 Οκτωβρίου 2018 προβλέπεται η έναρξη της 4ης περιόδου επιμόρφωσης ΤΠΕ επιπέδου Β1Aποτελέσματα κλήρωσης – Υποβολή προγραμμάτων επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. από τα Κ.Σ.Ε.


Γίνεται γνωστό ότι τα Κ.Σ.Ε., που υπέβαλαν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. κατά την 4η περίοδο επιμόρφωσης με προβλεπόμενη έναρξη εντός του Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Π724/21.06.2018, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) με χρήση των κωδικών τους.
Επίσης, καλούνται τα Κ.Σ.Ε. που κληρώθηκαν να υλοποιήσουν επιμορφωτικά προγράμματα, από σήμερα και 

μέχρι και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

να καταχωρίσουν τα προγράμματα αυτά στο Πληροφοριακό Σύστημα εδώ 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και την κατηγορία - τύπο των προγραμμάτων (προγράμματα «παραδοσιακού μοντέλου» επιμόρφωσης ή προγράμματα με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), τη διεξαγωγή τους, καθώς και οδηγίες για την καταχώρισή τους στο MIS, τους ισχύοντες κανόνες κατάρτισης και περιορισμούς που αφορούν στην επιλογή των συντελεστών και των επιμορφωτών προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρα και να διατεθούν στη συνέχεια στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης που έχει αναρτηθεί στη Βιβλιοθήκη Υλικού της παρούσας Πύλης. 

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία είναι διάρκειας 36 διδακτικών ωρών και διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, προβλέπεται να είναι η Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018
Για την κατάρτιση ενός προγράμματος κάθε Κ.Σ.Ε. θα πρέπει να επικοινωνήσει και να συμφωνήσει τη διαθεσιμότητα και τη συνεργασία επιμορφωτή/ών, από το «Μητρώο Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.» και κατόπιν να καταχωρίσει το πρόγραμμα στο MIS. Οι επιμορφωτές στη συνέχεια, μέσω του MIS, θα πρέπει να καταθέτουν τη σύμφωνη γνώμη τους (επιλογή «Διαχείριση Επιμόρφωσης» -&«Αποδοχή συνεργασίας») για την ανάληψη των διδακτικών ωρών που έχουν δηλωθεί. Στοιχεία επικοινωνίας των επιμορφωτών που δραστηριοποιούνται τοπικά σε κάθε περιοχή ή από απόσταση πανελλαδικά, για απασχόληση σε προγράμματα με χαρακτηριστικά μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, διατίθενται μέσω του MIS (επιλογή: «Διαχείριση πόρων Κ.Σ.Ε. -& Επιμορφωτές -& Διαχείριση επιμορφωτών ή Λίστα Επιμορφωτών ανά Νομό»).

Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να ανατρέξετε στις «Συχνές Ερωτήσεις» της παρούσας πύλης http://e-pimorfosi.cti.gr ή να χρησιμοποιήσετε το «Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος» (επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help Desk») για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

5 + 1 λόγοι για να χρησιμοποιούμε αγιορείτικες κεραλοιφές! - Μοναστηριακά Προϊόντα Αγίου Όρους / 100% Αυθεντικά Γιατί χρησιμοποιούμε αγιορείτικες κεραλοιφές; Που οφείλεται η μοναδική τους δράση και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες; Όλες οι απαντήσεις στο άρθρο της συντακτική....Αναζητάτε αγνά και αποτελεσματικά προϊόντα για την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας;
Προσπαθείτε να βρείτε την πολυπόθητη ανακούφιση από δερματικά προβλήματα και πόνους;
Η φύση και η αγιορείτικη παράδοση σας προσφέρουν τις καλύτερες λύσεις.
Διαβάστε στο άρθρο που ακολουθεί τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν οι αγιορείτικες κεραλοιφές στην υγεία αλλά και την εμφάνιση του ανθρώπινου σώματος.

   Τηλ.     231 045 6020 


Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

Ένα μεγάλο όραμα του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου γίνεται πράξη


academy 2

Ένα από τα σημαντικότερα οράματα του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής  κ.κ. Θεοδώρου Β, γίνεται πραγματικότητα!

Ξεκινούν για πρώτη φορά, οι εγγραφές στην νεοσύστατη Ακαδημία Ορθόδοξων Θεολογικών Σπουδών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, "Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ", με Έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής.

Σ' αυτήν θα μπορούν να παρακολουθούν τα εξ' αποστάσεως δι' Αλληλογραφίας Μαθήματα Φοιτητές και Φοιτήτριες από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν την Ορθόδοξη Θεολογία, Πίστη και Ζωή.

Η διάρκεια των Σπουδών είναι τριετής και τα Μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αγγλική Γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξ αποστάσεως Ακαδημαϊκά Προγράμματα Σπουδών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της www.stmarksacademy.com  za/εγγραφής

academy 1Οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας – από τους καρπούς της ιεραποστολής


masai4
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ 
στους πρόποδες του όρους ΚιλιμάντζαροΤου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊρόμπης  κ.κ. Μακαρίου


Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ρόλος που διαδραματίζει η Εκκλησία μας σ’ αυτόν τον ταλαιπωρημένο λαό της οικουμένης και ιδιαίτερα στην Αφρική είναι πανανθρώπινος, παναφρικανικός, παγκόσμιος.

Η μαρτυρία των ιερουσπουδαστών της Πατριαρχικής μας Σχολής που και αυτοί έβλεπαν για πρώτη φορά τους αυθεντικούς μας «πολεμιστές» της φυλής των Μασάι ήταν συγκλονιστική και απερίγραπτη.

Πρόσφατα επισκεφθήκαμε την περιοχή των Μασάι γύρω από το όρος Κιλιμάντζαρο με τη φύση γύρω γύρω που νόμιζε κανείς ότι είναι έτσι από τότε που ο Θεός έπλασε τους πρώτους ανθρώπους.

Η επαφή αυτή και η συναναστροφή μαζί τους έδωσε την πραγματική διάσταση του ρόλου που διαδραματίζει η αληθινή πίστη και πράξη των Ορθοδόξων.

Για εμάς ήταν ένα σύνηθες και γνωστό φαινόμενο αφού για τόσες δεκαετίες συνεχίζουμε να το ζούμε και να το βλέπουμε στην πράξη.

Εκεί βλέπει κανείς πώς ενεργεί η Χάρις του Θεού, όσο κι αν θεωρείται μέσα στην Ορθόδοξη φύση και παράδοση κάτι το δεδομένο. Εδώ οι άνθρωποι της περιοχής αυτής λόγω των γνωστών φιλονοικιών το έβλεπαν απραγματοποίητο και τελείως αδύνατο.

Πριν μερικούς μήνες η μια φυλή έσφαζε την άλλη. Κατά τη διάρκεια της τεσσαρακονταετούς μου παραμονής εδώ, όπως αναφέρω και σε παλαιότερα σημειώματά μου, έζησα από κοντά την τραγικότητα των ανθρώπων σε διάφορες φυλές.

Η συγκεκριμένη περίπτωση των δύο αυτών φυλών που ζουν γύρω από το όρος Κιλιμάντζαρο ήταν και για εμένα επίσης μια φοβερή εμπειρία.

Στην περιοχή έχουμε δύο ιερείς, ο ένας της μιας φυλής και ο άλλος της άλλης.

Οι ίδιοι οι ιεροσπουδαστές δεν είχαν συναντήσει τους ανθρώπους της άλλης φυλής εφόσον ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές και για λόγους ασφάλειας δεν τολμούσαν να πατήσουν το πόδι τους όσο κι αν το επιθυμούσαν.

Οι πολιτικοί φυσικά έβλεπαν τα δικά τους συμφέροντα και έτσι η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν για δεκαετίες. Τόσα μίση και πάθη ήταν κάτι που οπωσδήποτε στοίχιζε τις ζωές πολλών αθώων ψυχών.

Κι εγώ ζούσα όλα αυτά τα χρόνια τις ταλαιπωρίες και τις φοβερές διενέξεις μέσα σ’ ένα βαρύ κλίμα.

Σε μια φάση του ψυχρού αυτού πολέμου, με τις φυλετικές διαφορές εδώ στη Σχολή μας, έμενα άγρυπνος αφού το κλίμα και η ατμόσφαιρα είχαν ξεπεράσει τα λογικά όρια. 
Φοβόμουνα μήπως μας επιτεθούν την ώρα που κοιμόμασταν και σφάξουν αυτούς που ανήκαν στη μια από τις δύο φυλές.

Έτσι πέρασαν τα χρόνια. Η διαχρονική αποστολή της Ορθοδοξίας ήταν η μόνη ελπίδα για τον λαό αυτό. Ήλθε η ώρα να πάμε για τα εγκαίνια του δεύτερου ιερού ναού στους πρόποδες του όρους Κιλιμαντζάρο.

Δεν μπορούσα να πάω μόνος μου. Ήταν ένα ξεχωριστό γεγονός για την ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας εδώ στην Κένυα.

Έτσι πήρα μαζί μου έναν αριθμό ιεροσπουδαστών που θα έψαλλαν και ταυτόχρονα θα έβλεπαν για πρώτη φορά τον εγκαινιασμό ενός ναού για λόγους λειτουργικής εκπαίδευσης, μιας και διδάσκω το μάθημα της Λειτουργικής.

Επίσης θα έβλεπαν για πρώτη φορά τα απομακρυσμένα και ωραία αυτά μέρη.

Είναι γεγονός πια και γράφτηκε στους δέχτες της Ορθοδοξίας, στην ιστορία του τόπου. Να πώς ενώνει η Ορθοδοξία τα διεστώτα.

Σκέφτομαι ότι για αιώνες αυτή η κατάσταση προκαλούσε φοβερά και θλιβερά αποτελέσματα αφού οι σφαγές είχαν γίνει πια καθημερινό φαινόμενο στις ζωές των ανθρώπων. Είναι ήδη καταγεγραμμένες οι εμπειρίες μου από την ποιμαντική μου διακονία.

Ως ποιμένας αγκάλιαζα όλους τους ανθρώπους και όλες τις φυλές, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές τους κουλτούρες, γλώσσες, ήθη και έθιμα.

Δεν σταμάτησα να τους υπηρετώ και να δίνω με την παρουσία μου μια κρυφή ελπίδα ότι κάποια μέρα θα ξεπεραστεί αυτός ο διαχωρισμός και το τείχος της διαίρεσης ανάμεσα στους ανθρώπους.

Έτσι πήγαμε για τα εγκαίνια του ναού στους πρόποδες του όρους Κιλιμαντζάρο. Οι ιεροσπουδαστές της συνοδείας μου ανήκαν σε διάφορες φυλές.

Ήταν απίστευτο το γεγονός ότι βρισκόμασταν στα σύνορα της Τανζανίας, όπου κυριαρχεί η πολεμική φυλή των Μασάι.

Οι δύο ιερείς μας των δύο μέχρι πρόσφατα φανατικών εχθρών, Κικούγιου και Μασάι, λειτούργησαν μαζί, παρευρισκομένων και των πιστών τους.

Οι μαθητές της Πατριαρχικής Σχολής εξέφρασαν τις συνήθεις παρατηρήσεις και εκπλήξεις τους. Από το ίδιο Άγιο Ποτήριο μετέλαβαν Μασάι και Κικούγιου.

Εκφράστηκε εδώ με όλη τη δυναμικότητα της η αποστολή της οικουμενικής Ορθοδοξίας. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου ένωσε τους δύο προ μόλις ολίγου χρόνου εχθρούς και πολέμιους. Όλα έγιναν με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Επιστρέψαμε πίσω στη Σχολή. Το βράδυ στην τραπεζαρία αφού έκανα μια σύντομη αναφορά στην εμπειρία μας με την ευκαιρία των εγκαινίων, ζήτησε τον λόγο ένας πρωτοετής φοιτητής της φυλής των Κικούγιου.

Το τι είπε δεν περιγράφεται και κανένας από εμάς δεν το σκέφτηκε. Εκείνος όμως συγκλονίστηκε και πήρε μαθήματα νίκης και θριάμβου της Ορθοδοξίας δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι ο ρόλος της Ορθοδοξίας τελικά είναι εκείνος που κρατά την οικουμένη ολόκληρη, ολοζώντανη και ειρηνική. Φυσικά στη δική μας περίπτωση όλο αυτό παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση και βάζει τα πράγματα στη θέση τους, αφού ο ιεροσπουδαστής γνώριζε το μίσος και την κακία που οδηγούσε τις δύο φυλές σε μακροχρόνιες φιλονικίες με αποτέλεσμα τη σφαγή τόσων αθώων εικόνων του Θεού.

Σήμερα διαπίστωσε κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Ήταν γι αυτόν κάτι το συγκλονιστικό αφού όχι μόνο έβλεπε από κοντά τους παραδοσιακούς Μασάι, αλλά τους άγγιξε, έπιασε με το ίδιο του το χέρι το δικό τους.

Τώρα θα πάει στο σπίτι του και θα διηγείται στους δικούς του το μεγάλο αυτό μυστικό που μόνο η Ορθοδοξία προσφέρει στον άνθρωπο, να ενώνει τα διεστώτα και να δημιουργεί μια κοινωνία αγάπης.

Οι φιλονικίες, οι διαμάχες και οι αντιπαραθέσεις δεν έχουν πια καμία θέση αφού εδώ που ζούμε γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά της βαθιάς και μοναδικής αγάπης και αποδοχής που προσφέρεται μόνο από τον Κύριο μας.

Στο ήσυχο και μαγευτικό όρος του Κιλιμαντζάρο είναι που πραγματοποιείται σήμερα αυτό το θαύμα.

Οι αρχαίοι πρόγονοι των φυλών αυτών πίστευαν ότι εκεί στην κορυφή του όρους κατοικούσε ο Θεός της Δημιουργίας. Αυτό το αίσθημα κατακλύζει τον καθένα που βρίσκεται ή επισκέπτεται το επιβλητικό αυτό δημιούργημα.

Οι γύρω κάτοικοι το έβλεπαν από μακριά με τη χιονισμένη κορυφή του και μνημόνευαν μνήμες αρχαίες και μυσταγωγικές. Σήμερα φυσικά τα πράγματα άλλαξαν. Ο Χριστός βρίσκεται όχι μόνο στην κορυφή του χιονισμένου βουνού αλλά παντού.

Οι κατοικούντες εκεί κοντά ζούσαν για αιώνες κάτω από την απειλή των εχθροτήτων και βιαιοτήτων. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τους δίνει την αληθινή διάσταση της πραγματικής συνύπαρξης όλων των φυλών και γλωσσών κάτω από την Κεφαλή της Εκκλησίας, με επικεφαλής τον ίδιο το Χριστό.

Όλοι ενώνονται με το σύνδεσμο του Αγίου Πνεύματος και το εκούσιο ανέβασμα Του στον Σταυρό έφερε την ένωση και την ειρήνη στις ψυχές των διηρημένων ανθρώπων και τέλος τις ελευθέρωσε και τις έσωσε.

Όσο κανείς εμβαθύνει και ζει αυτό το μυστήριο που λέγεται Εκκλησία – Ορθοδοξία, τόσο ανακαλύπτει τη σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζουν διαχρονικά μ’ έναν υπερφυσικό τρόπο: να σώσουν την ανθρωπότητα και ολόκληρη την Οικουμένη.

Η Ορθοδοξία αγκαλιάζει διάπλατα και ταπεινά, χωρίς να φωνάζει, όλους τους ανθρώπους της κάθε φυλής και του κάθε πολιτισμού, της κάθε γλώσσας και καταγωγής, γιατί πιστεύει ότι όλοι εκπροσωπούν και εκφράζουν τον ίδιο τον Θεό.

Είναι, με άλλα λόγια, εικόνες του Θεού, δημιουργήματά Του, δικά του παιδιά. Αυτός, λοιπόν, ο Θεός χαριτώνει τον κάθε άνθρωπο μ’ ένα ιδιαίτερο χαρισματικό τρόπο και είναι ο αιώνιος συνοδοιπόρος μαζί μας.


Έτσι όπως ξεκίνησε τότε, έτσι και σήμερα μας μαζεύει όλους κοντά Του, μέσα Του, μας κρατά από το χέρι και μας ανακουφίζει. Γι’ αυτό η Ορθοδοξία θριαμβεύει, αφού είναι οικουμενική και ενώνει όλους τους ανθρώπους.''ΣΗΜΕΙΑ'' μπροστά σε καταλυτικά στοιχεία της φύσης!


mati pirkagies


Του π. Θεοδοσίου Μαρτζούχου


Α. - Κοίταξε να δεις Άη Γιάννη μου! Πες στον Χριστό, με τα τόσα που κάναμε, αν δεν βρέξει, θα ρεζιλευτούμε και Αυτός και Εσύ και εγώ...

Αυτά έλεγε φωναχτά ο παπά-Αποστόλης, σε ένα προσφυγοχώρι της Βόρειας Εύβοιας, όταν η λιτανεία της ανομβρίας επέστρεφε ανηφορίζοντας στο χωριό. Τα έλεγε περπατώντας δίπλα από την τεράστια εικόνα του Προδρόμου, που είχαν φέρει οι παππούδες τους από τη Μικρασία. Του τα έλεγε ίσως, γιατί ούτε αυτός ο ίδιος ο παπάς δεν είχε καταλάβει τι διάβασε στις ευχές της ανομβρίας, που είχαν πει πριν λίγο! Του τα έλεγε όμως με την βεβαιότητα της καταστάσεως, που γράφει στο ημερολόγιο του για το πρόσωπο του παπά-Αποστόλη ο μακαρίτης Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος όταν ο παπάς πέθανε: «Πέθανε ο παπά Αποστόλης, είναι προφανές από πολλά "σημεία" ότι επρόκειτο για άγιο άνθρωπο και ιερέα».

Πριν φτάσουν στο χωριό η βροχή έλουζε τα πάντα και ο παπά-Αποστόλης τους έλεγε να μη φύγουν να προστατευτούν από το νερό, γιατί βρέχει Αγιασμό!

Β. Άναψε το δάσος των ελάτων και της μαύρης πεύκης στις παριές των Άλπεων δίπλα από το μοναστήρι των Τραπιστών. Η φωτιά κατάπινε και διέλυε τα πάντα. Κινδύνευαν τα πάντα. Το υλικό των δέντρων (ξύλα με πολλή ρετσίνη) πεύκα και έλατα και ο αέρας ήταν συνεργοί στην αποτέφρωση των πάντων. Όλοι ήταν ανάστατοι στην προοπτική ότι θα γινόντουσαν πυρίκαυστοι και κάποιοι ήταν προσευχόμενοι. Τότε βγήκε και πήγε προς την φωτιά ο ηγούμενος του μοναστηριού... Πλησίασε και πέταξε το ροζάριο-κομποσχοίνι του μέσα στη φωτιά! Δεν είπε τίποτε. Όμως η φωτιά, σα να της μίλησε, ή μάλλον επειδή της μίλησε, «... Ὁ συγκαταβάς τοῖς περί τόν Ἀζαρία» μεταβλήθηκε σε δροσιά και λούφαξε, σβήνοντας παντελώς.

Δύο αντίθετα θεματολογικώς «ΣΗΜΕΙΑ», που πλέον ακούγονται από τον σημερινό κόσμο και άνθρωπο
με την περιέργεια των ιστοριών από το "Χόμπιτ" ή από κάποιο θρίλερ! Ατυχώς όμως με την ίδια... ερμηνευτική ακούμε κάτι τέτοια κι εμείς οι χριστιανοί. Η προσευχή μας έχει γίνει ή εκτονωτική ανακούφιση ψυχικών μας πιέσεων ή "απαίτηση" στη λογική παραγγελίας προς... σερβιτόρο (κατά την κυριολεξία της λατινικής λέξεως!). Όταν προσευχόμαστε στέλνουμε τελεσίγραφα και δεν αντέχουμε άλλη, πλην της θετικής, απάντηση στα αιτήματα μας!

Ο Θεός όμως, λέει ο Άγιος Σιλουανός και ο πατήρ Σωφρόνιος, «και βλεπόμένος παραμένει μυστήριο». Δεν υπάρχει τίποτα να καταλάβεις! Δεν έχεις δυνατότητα να καταλάβεις, δεν έχει νόημα να προσπαθήσεις. Πρέπει όμως απαραιτήτως να ζήσεις αυτό το μυστήριο. Το μωρό δεν καταλαβαίνει την μητέρα του! Την ζει! Δεν πρέπει όμως να μείνει μωρό! Και μεγαλώνοντας πρέπει να κάνει αποτίμηση και να τοποθετηθεί για το πρόσωπο της μητέρας του. Έτσι κι εμείς με τον Θεό.

Ο παπά-Αποστόλης και ο καθολικός ηγούμενος είχαν τοποθετηθεί και ήξεραν τον Θεό και μπορούσαν να του ζητήσουν ως "παιδιά" Του (Ματθ. 18, 3) αυτό για το οποίο ήταν σίγουροι, ότι θα τους το δώσει. Εμείς διηγούμαστε (καλή ώρα) την ποιότητα άλλων για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του Πατέρα μας, αφού όταν «δοξάζετε ἕν μέλος συγχαίρει πάντα τά μέλη» (Α΄ Κορ. 12, 26).

Η φωτιά λοιπόν της Αττικής έχει μπει πλέον στα μπατζάκια μας! Μας καίει. Ατυχώς είμαστε «ξύλα, χόρτος, καλάμη» (Α΄ Κορ. 3, 13- 16) και κάθε είδους φωτιά μας κατακαίει και φανερώνει «ἑκάστου τό ἔργον ὁποῖον ἐστί» (Α΄ Κορ. 3, 13). Δεν μπόρεσε καμιά προσευχή μας να σβήσει την φωτιά. Θα ήταν παρανοϊκό παραλήρημα μια τέτοια απαίτηση και τυχόν αφελής ενέργεια. Έχουμε πολύ βαθιά μέσα μας την απαίτηση να είναι ο Θεός για μας ένας υπερπροστατευτικός μπαμπάς! Εκείνος δεν το δέχεται και έτσι καταλήγουμε να θεολογούμε ανέξοδα για την οργή και την αγάπη του Θεού και κάνουμε ακροβατικές πιρουέτες θεολογικών παραπομπών και λαϊκίζουμε, ζητώντας από τους χριστιανούς να προσευχηθούν για τους «ἐν πυρί μαρτυρικῶς τελειωθέντας»!!!

Όχι, πατέρες.

Και αυτοί οι αδερφοί μας πέθαναν με έναν από τους τόσους ανθρωπίνως ενδεχόμενους τρόπους θανάτου! Απεχθή; Ναι! Τρομερά επώδυνο; Σίγουρα! Αλλά δεν «ἐτελειώθησαν μαρτυρικῶς»!! Διαβάστε τον κανόνα του Ψυχοσάββατου και θα βρείτε εκεί και φρικτότερους τρόπους θανάτου. Άλλο τέλειωμα ζωής, άλλο "τελείωση" ζωής! Όλων των ανθρώπων η ζωή τελειώνει. Δεν "τελειούται" όμως όλων. Μόνον των μαρτύρων και των αγίων.

«Τελείωσιν τό μαρτύριον καλοῦμεν,
οὐχ ὅτι τέλος τοῦ βίου ὁ ἄνθρωπος ἔλαβεν,
ὡς οἱ λοιποί,
ἀλλ’ ὅτι τέλειον ἔργον ἀγάπης ἐπεδείξατο»
Κλήμης Αλεξανδρεύς
Στρωματείς Δ, κεφ. 4.

Εμείς, μέσα σ’ όλα αυτά, ας αφήσουμε την λογόρροια την θεολογική, αφού ούτε βροχή μπορούμε να φέρουμε, ούτε την φωτιά να σβήσουμε (ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ) με τις προσευχές μας.

Και επειδή, όταν ο διπλανός μας πεινάει, το πνευματικότερο και θεολογικότερο θέμα είναι η ανάγκη του αδερφού μας, ας βάλουμε το χέρι στην τσέπη μας, να λύσουμε κάποια μικρή ανάγκη τους, αφού δεν μπορέσαμε να τους βοηθήσουμε στην αποφυγή της συμφοράς.

Εννοείται κάτι τέτοιο, αφορά πρώτα τους επισκόπους, μετά τους ιερείς, και στη συνέχεια τους χριστιανούς, γιατί εκτός από το να δοξαζόμαστε κι εμείς όλοι με την θέωση κάποιων αδελφών μας (παπα-Αποστόλη, καθολικός ηγούμενος), προηγείται κατά τον λόγο του Αποστόλου, το ότι, «όταν πάσχει ένα μέλος συμπάσχουν όλα τα μέλη (Α΄ Κορ. 12, 26).«Οι παπάδες δεν είναι η Αστυνομία του Θεού. Ο Θεός θέλει Πατέρες»


proedros sindesmouΤου Παντελή Φύκαρη


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών Χίου ανοίγει τα χαρτιά του και μιλά για την Εκκλησία, τις Σχέσεις κληρικών και Δεσπότη αλλά και τις μη προβεβλημένες Δράσεις των Ιερέων της Χίου.

Από μικρό παιδί η σχέση του με την Εκκλησία τον έσπρωξε να γίνει ιερέας, κάτι που κατάφερε λίγα χρόνια αργότερα με την εισαγωγή του στη Σχολή Θεολογίας του ΕΚΠΑ.

Το όνομά του απασχόλησε τα τοπικά και εθνικά Μ.Μ.Ε. το 2007, όταν ο νεοσύστατος Σύνδεσμος Κληρικών Χίου ήρθε σε σύγκρουση τόσο με τον μακαριστό Μητροπολίτη Χίου κυρό Διονύσιο όσο και με τους Ιερείς των Μητροπολιτικών Γραφείων.

Βαθιά δημοκρατικός, λάτρης των θεσμών και ακηδεμόνευτο πνεύμα, ο παπά Γιώργης Κωνσταντίνου από την Καλλιμασιά αποτελεί το πρότυπο του νέου Ιερέα, που θεωρεί την Ορθοδοξία βήμα ελεύθερης έκφρασης και βούλησης αλλά και πυλώνα της Ελλάδας στην εποχή της κρίσης.

Τα παιδικά χρόνια και η επαφή με την Εκκλησία

Γεννήθηκα στην Καλλιμασιά στις 5 Αυγούστου 1968, από πατέρα καπετάνιο, τον καπ. Μιχάλη, και την κυρά Ανθή, το γένος Κοκκώδη.

Η αγάπη προς την Εκκλησία ήρθε από τα παιδικά χρόνια. Από την ηλικία των 9 χρονών θυμάμαι τον εαυτό μου μέσα στο Ιερό του χωριού. Από το 1974 βέβαια πήγαμε στην Αθήνα και είχα κι εκεί συμμετοχή, όμως όχι τόσο ενεργά όσο όταν βρισκόμουν στην Καλλιμασιά.

Στη Χίο ήμουν μέχρι την πρώτη τάξη Δημοτικού. Στη συνέχεια βρέθηκα στο Δημοτικό Σχολείο στην Καλλιθέα, στη συνέχεια στο 1ο πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο της Καλλιθέας και τέλος στη Σχολή Θεολογίας στο ΕΚΠΑ.

Ιερέας: Επάγγελμα ή λειτούργημα;

Το να είναι κάποιος Ιερέας είναι θέμα κλήσης αλλά και κλίσης. Είναι δηλαδή το κάλεσμα αλλά και το να έχεις εσύ ο ίδιος την έφεση προς τα εκεί.

Πρέπει δηλαδή ο κάθε Ιερέας να έχει εσωτερική χαρά και ικανοποίηση με την επιλογή του. Αν δεν τα έχει αυτά, τότε θα είναι δυστυχισμένος ο ίδιος και θα παράγει αρνητικά αποτελέσματα.

Ο χώρος της ιεροσύνης δεν είναι πια χώρος επαγγελματικής αποκατάστασης και αυτό είναι καλό γιατί τον νέο Ιερέα τον επιλέγουν πλέον εκείνοι που έχουν τις προϋποθέσεις για την ιεροσύνη.

Λόγω της οικονομικής κρίσης η Εκκλησία ακολουθεί τον κανόνα της ποσόστωσης των εργαζομένων. Η Εκκλησία δηλαδή μπορεί να χειροτονεί όσους θέλει αλλά αυτοί που θα μισθοδοτηθούν θα είναι ένας ή δύο για να καλύψουν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Οι ιερείς ως «σάκοι του μποξ»

Εκείνοι που λένε διάφορα για τους ιερείς είναι συνήθως αυτοί που έχουν μία εσωτερική παρόρμηση να λένε. Είναι μία παρόρμηση είτε δικαιολογημένη, γιατί ασφυκτιούν και θέλουν να πουν κάτι, αλλά είναι και αυτοί που έχουν αντικληρικό πνεύμα και όταν βλέπουν ιερείς βγάζουν καντήλες.

Ζούμε σε μία χώρα δημοκρατική και η ελεύθερη γνώμη υπάρχει. Εδώ μπορούμε ελεύθερα να καθυβρίζουμε τον Θεό και να μη συμβαίνει τίποτα, κάτι που δεν γίνεται σε άλλα κράτη.

Τα «τυχερά» των Ιερέων και οι μύθοι

Ο Ιερέας αμείβεται ως εργαζόμενος με τον τρόπο που έχει αποφασίσει το Ελληνικό Κράτος, ως ανταπόδοση για τα όσα έχει πάρει από την Εκκλησία και ουδέποτε τα έχει επιστρέψει. Αυτή η απόφαση για ες αεί μισθοδοσία των κληρικών ανήκει αποκλειστικά στο κράτος από το 1952.

Αν το πρόβλημα ορισμένων είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, θα τους έλεγα να δουν τι παράγουν οι κληρικοί κινητοποιώντας τον εθελοντισμό και γινόμενοι οι ίδιοι εθελοντές, κάνοντας μία δουλειά που έπρεπε να κάνει το ίδιο το κράτος.

Μέσα στην κρίση η Εκκλησία είναι το κράτος πρόνοιας. Αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, τότε πολύ συνάνθρωποί μας θα είχαν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης. Ο Ιερέας είναι αυτός που παράγει, εμψυχώνει και παρηγορεί, απορροφώντας τους κραδασμούς της κοινωνίας πολλές φορές.

Ο Ιερέας επίσης είναι φορολογούμενος πολίτης. Υπάρχει μία παρανόηση που πρέπει να αποκατασταθεί. Γιατί, εκτός από τον Ιερέα, φορολογείται και η Εκκλησία πληρώνοντας εφορία και ΕΝΦΙΑ. Άρα ότι η Εκκλησία δεν πληρώνει είναι ένας μύθος.

Επειδή κάποιοι λένε συνεχώς για τα «τυχερά» των ιερέων, ας πάνε να δουν τι έχει μείνει πια στις ενορίες από όλο αυτό. Το 90% των ιερέων, εκτός αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει τι είναι ιεροσύνη, δεν απλώνει το χέρι , δεν ζητά.

Το ράσο που φοράμε, τα άμφιά μας, τα πάντα, τα πληρώνουμε εμείς. Άρα δεν είναι κακό να βοηθήσεις έναν ιερέα να είναι ευπρεπής για να τελεί τα μυστήρια.

Οι προκλητικές συμπεριφορές και το ράσο

Υπάρχουν σίγουρα συμπεριφορές που προκαλούν. Δεν είμαστε ούτε υπεράνθρωποι, ούτε άγιοι. Είμαστε αμαρτωλοί σε έναν δρόμο που προσπαθούμε να παλέψουμε με τον κακό μας εαυτό. Είμαστε άνθρωποι που πέφτουμε και σηκωνόμαστε, όπως οι αθλητές του στίβου. Παραδεχόμαστε ότι κάνουμε λάθη, τα ψάχνουμε, καλυτερεύουμε και προχωράμε.

Αν κάποιος μπήκε κάτω από το ράσο για να κρύψει αδυναμίες ή να βοηθήσει αυτές τις αδυναμίες του να υπηρετηθούν στην Εκκλησία, ως αρχιερέας, είναι επικίνδυνο. Αλλά σε αυτό δεν φταίει ούτε η Εκκλησία, ούτε το ράσο. Φταίει ο προσωπικός χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου.

Συνδικαλισμός και Εκκλησία

Ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου είναι ξεκάθαρα συνδικαλισμός. Το λέω έτσι για να αποφύγω τα στρογγυλέμετα. Εάν η Εκκλησία και η κοινωνία ήταν κοινωνία αγγέλων τότε δεν θα ήταν συνδικαλισμός, θα ήταν κάτι παράνομο.

Αλλά δεν είναι. Είμαστε έξω από τον Παράδεισο, άρα σε μία μεταπτωτική κοινωνία υπάρχουν προβλήματα και στον ανώτερο κλήρο. Δεν μπορεί να υφίσταται ο κληρικός μονάχα υποχρεώσεις.

Έχει και δικαιώματα και την ελευθερία λόγου και τη δυνατότητα συλλογικά να τα διεκδικήσει. Αυτό προσφέραμε στους Χιώτες κληρικούς. Δεν κάναμε επανάσταση. Θέλαμε αυτή την ελευθερία που μας προσέφερε ο Χριστός με τη θυσία του να την απολαμβάνουμε και να μην μπορεί κανένας να μας χρυσώνει την καταπίεση ως υπακοή.

Κάποιοι βέβαια προσπάθησαν τότε, το 2007, να διαβάλουν την κίνησή μας λέγοντας στον μακαριστό Διονύσιο ότι μαζεύαμε υπογραφές για να φύγει. Το Σύνταγμα όμως το λέει ξεκάθαρα, ότι δηλαδή υπό κηδεμονία κανείς δεν μπορεί να κάνει συλλόγους. Άρα η συλλογή υπογραφών ήταν η αποτύπωση της συμφωνίας των προσώπων μας σε έναν κοινό στόχο.

Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν την αρχή αλλά και εκείνοι που είναι περί την αρχή, η οποία είναι η λεγόμενη αυλή. Βεβαίως η σύγκρουση είναι φανερή αλλά και ουσιαστική.

Και η ουσιαστική σύγκρουση είναι αυτή που έχει την αγάπη μέσα της. Όταν λες σε έναν άνθρωπο ότι κάτι δεν είναι σωστό, τον βοηθάς. Τι αγάπη είναι στον πολιτικό ή στον Δεσπότη μας να του λες συνέχεια μπράβο; Τον ρίχνεις στον γκρεμό που λέγεται εγωισμός και έλλειψη αυτογνωσίας. Αυτή είναι η αγάπη;

Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε στον Δεσπότη το λέμε πρόσωπο με πρόσωπο. Προσωπική μου πίστη είναι ότι, ειδικά αυτές τις εποχές, είναι μεγάλο λάθος να δίνουμε λαβές σε όσους διακατέχονται από αντικληρικό πνεύμα, σε αυτούς που θέλουν το κακό της Εκκλησίας. Δεν φταίει όλη η Εκκλησία αν έχουμε ένα τοπικό πρόβλημα.

Από την άλλη υπάρχει έλλειψη θάρρους γνώμης. Πολλές φορές οι ιερείς μου λένε πρέπει να μιλήσεις. Κι εγώ τους λέω ότι άλλο πρόεδρος και άλλο προστάτης. Η ελευθερία γνώμης είναι για εμένα οξυγόνο. Η Ορθοδοξία για εμένα είναι κατ’ εξοχήν πίστη που έχει αυτό το οξυγόνο.

Εκκλησία και εθελοντισμός

Τον εθελοντισμό η Εκκλησία τον διδάσκει. Άλλωστε το πάθος του Χριστού είναι εκούσιο πάθος και αυτό τα λέει όλα. Ο εθελοντισμός έχει πολλές εκφάνσεις και η Εκκλησία ασχολείται ενεργά με αυτόν.

Ένας από τους τομείς είναι η δασοπροστασία, στην οποία δεν συμμετέχω μόνο εγώ αλλά και αρκετοί ακόμα κληρικοί. Για το νησί μας είναι μεγάλη τιμή όλο αυτό το εθελοντικό κίνημα, που μεταφράζεται σε ώρες μη αμειβόμενης προσφοράς και που καμία σχέση δεν έχει με τα φρούτα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Στη δασοπροστασία συμμετέχουμε ενεργά στην πρόληψη, καθώς αυτή είναι που θα έσωζε όλες τις αθώες ψυχές που θυσιάστηκαν στις πυρκαγιές της ανατολικής Αττικής. Πρέπει να συνεχίζουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και αυτό είναι μία διαρκής προσπάθεια.

5 χρόνια τώρα με το κλιμάκιο ενημέρωσης μεταβαίνουμε από χωριό σε χωριό για να δείξουμε τη σημασία της πρόληψης στη ζωή μας. Επιπλέον της δασοπροστασίας, ειδικά στην Καλλιμασιά, φέτος γιορτάζουμε τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Τράπεζας Αίματος της Ενορίας μας.

Την ίδρυση την έκανε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με την ευλογία του μακαριστού Διονυσίου αλλά την στήριξη την παρείχαν όσοι συντάχθηκαν με αυτή την ιδέα και έγιναν αιμοδότες. Πλέον έχουμε 2 σταθερές αιμοδοσίες το χρόνο, διασφαλίζοντας 80 φιάλες αίμα που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του χωριού μας.

Τέλος υπάρχει και το κομμάτι του Κέντρου Πρόληψης, στο οποίο συμμετέχει ενεργά η Μητρόπολη και μέσα από το οποίο δίνουμε τον δικό μας αγώνα κατά των εξαρτήσεων, όπως είναι τα ναρκωτικά, τα ποτά και ο τζόγος.

Νέοι, ηθική και Εκκλησία

Ο καθένας μπορεί να μάθει από τον άλλον. Η Εκκλησία μπορεί να κατέβει στο μπόι της νέας γενιάς και να την ακούσει. Το χειρότερο πράγμα σε έναν Ιερέα είναι να είναι κολλημένος και να είναι ισχυρογνώμων.

Κάθε άνθρωπος είναι μία ξεχωριστή περίπτωση. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε αυθεντικοί, με Χριστοκεντρικό λόγο και όχι ηθικοπλαστικό, γιατί η ηθική είναι μόδα που έρχεται και παρέρχεται ενώ ο Χριστός είναι εις τους αιώνες.

Ο Χριστός δεν έκανε διαλογή των ανθρώπων που τον πλησίασαν ανάλογα με την εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσαν. Οι παπάδες δεν είναι η Αστυνομία του Θεού, ο Θεός θέλει πατέρες.

papa giorgis 1

papa giorgis 1

papa giorgis 1 

papa giorgis 1Νεός Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους ο Κ. Δήμτσας


dimstsa

Το Άγιον Όρος έχει νέο Πολιτικό Διοικητή, ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει τον μέχρι σήμερα Π.Δ. κ. Αρίστο Κασμίρογλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος Πολιτικός Διοικητής είναι ο γνωστός Κωστής Δήμτσας, Διευθύνων Σύμβουλος του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο κ. Δήμτσας όπως λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες ήταν προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης να σημειωθεί ότι ο κ. Δήμτσας δεν γνωρίζουμε αν θα παραμείνει στην θέση που κατέχει, παρόλο αυτά πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι άμισθος.

Ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Ορους ο οποίος Διορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμένει στις Καρυές, όπου εδρεύει και η Διοίκηση, έχει την Αρμοδιότητα της Τηρήσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους και των προβλεπομένων θεσμών του, καθώς και η ευθύνη της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα Τάξης και Ασφάλειας.


26 χρόνια από την Ενθρόνιση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου (1992 - 2018)


epeteios albanias 1

Το 1992 περιέχει δύο ιστορικές ημερομηνίες για την Εκκλησία μας που αναστήθηκε μέσα από τις στάχτες του Κομμουνισμού.

Την 24η Ιουνίου που σημαδεύεται με την Εκλογή του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου Επικεφαλής της Ορθοδόξου Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Αλβανίας και την 2 Αυγούστου την Ενθρόνισή Του.

Στα πλαίσια της 2 Αυγούστου, 26 χρόνια από την Ενθρόνιση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας, Αναστασίου, Επικεφαλής της Ορθοδόξου Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Αλβανίας, τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό της «Αναστάσεως του Χριστού» στα Τίρανα η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, όπου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος μαζί με τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου και με τη συμμετοχή κληρικών της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων.

Στο τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της μέρας για την Εκκλησία μας, η οποία σηματοδότησε την πλήρη κανονική της Ανασύσταση ύστερα από τη μακρόχρονη Αθεϊστική νύχτα.

Ο Μακαριώτατος επεσήμανε ότι αυτές οι μέρες δεν σημαίνων απλώς η Μνημόνευση ενός γεγονότος, αλλά ένας σταθμός στην περαιτέρω πορεία μας. Και ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι οι σχεδιασμοί και τα νέα επιτεύγματα.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε γι αυτό στην έναρξη της Σχολής των Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο «ΛΟΓΟΣ», εντός της οποίας θα υπάρχει και ο κλάδος της Θεολογίας. Επίσης εντάσσονται και οι νέες προσπάθειες για τη Διεύρυνση των δυνατοτήτων προς εξασφάλιση εσόδων που θα εγγυηθούν το οικονομικό Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας μας.

Η έναρξη και η λειτουργία της Εστίας της Αγάπης «Θεοτόκος Παναγιά», που θα μεριμνεί για τις ηλικιωμένες γυναίκες και οι προσπάθειες που γίνονται για τη Συγκρότηση του Μουσείου της Εκκλησίας στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου του Καθεδρικού της «Αναστάσεως του Χριστού» είναι επίσης αξιοσημείωτα γεγονότα.

Εξ ονόματος της Ιεράς Συνόδου και των Ορθόδοξων πιστών, ευχήθηκε τον Αρχιεπίσκοπο ο Μητροπολίτης Βερατίου, ο Σεβασμιώτατος  κ. Ιγνάτιος. Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος δέχτηκε Ευχές κι ανθοδέσμες από τους νέους των θερινών Κατασκηνώσεων, από πιστούς κ.α.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, έλαβε χώρα Συνδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των κληρικών και των Κατηχητών της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων, όπου υπήρξαν Εισηγήσεις και Συζητήσεις πάνω σε πνευματικά θέματα και σε συγκεκριμένα προβλήματα.

Μίλησαν από δυο Εκπρόσωποι ανά Μητρόπολη κι ένας νέος από τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Η έναρξη και η ολοκλήρωση της Συνδιάσκεψης έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο κ. Αναστάσιο, ενώ το συντονισμό της όλης δραστηριότητας είχε ο Μητροπολίτης Κορυτσάς, Σεβασμιώτατος  κ. Ιωάννης.Πρόγραμμα Εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση


diakosia xronia

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στη Συνεδρία της 8ης μηνός Ιουνίου 2018, αποφάσισε να κοινοποιήσει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος το Πρόγραμμα των Συνοδικών και Περιφερειακών Εκδηλώσεων, καθώς και της διοργανώσεως των Διαγωνισμών και των Καλλιτεχνικών εορτίων Παρουσιάσεων νεολαίας, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως διακοσίων (200) ετών από της Ελληνικής Επαναστάσεως, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά το έτος 2021.

α) Το Πρόγραμμα των Συνοδικών και Περιφερειακών Εκδηλώσεων για τα διακόσια (200) χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821 - 2021) έχει ως εξής:

Παρασκευή 1η Ιανουαρίου 2021: Έναρξη των Εορτασμών.

Ανάγνωση Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου σε όλους τους Ιερούς Ναούς.

Τηλεοπτικό Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου προς τον λαό με έμφαση στην σημασία της Επετείου.

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021:

Συνοδική Εκδήλωση: Μετάβαση του Αρχιεπισκόπου και των Μελών της Δ.Ι.Σ. στο Ναύπλιον και στην Επίδαυρο.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ναυπλίου.

Μνημόσυνο εις μνήμην του πρώτου Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωάννου Καποδίστρια και των μελών της Α’ εν Επιδαύρω Εθνικής Συνελεύσεως.

Πανηγυρική Ανάγνωση της Διακηρύξεως της Ανεξαρτησίας υπό της Α’ Ε¬θνι¬κής Συνελεύσεως (Επίδαυρος 1.1.1822).

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021:

Επίδαυρος - Ναύπλιο: Διοργάνωση της Εθνοσυνελεύσεως των νέων με την συμμετοχήν μαθητών Λυκείου και φοιτητών - εκπροσώπων όλων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Κυκλάδων με διοργανώτρια την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου και με την συμμετοχή των τριών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών των Κυκλάδων.

Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας των τριών Ιερών Μητροπόλεων με θέμα την Πίστη των Αγωνιστών.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021:

Συνοδική Εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη.

Πανηγυρικός εορτασμός της κηρύξεως της Επαναστάσεως στην Μολδοβλαχία υπό του Αλεξάνδρου Υψηλάντη (22.2.1821).

Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Επιστημονικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και των ομόρων Ιερών Μητροπόλεων με θέμα την συνεισφορά των Ποντίων (λόγω ποντιακής καταγωγής του Υψηλάντη), των Μικρασιατών και των Ελλήνων της Διασποράς στον Αγώνα.

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Θράκης:

Εκδηλώσεις στην Ορεστιάδα για την επέτειο της εκλογής στον Πατριαρχικό Θρόνο του Αγίου Εθνομάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλλου ΣΤ’, του από Αδριανουπόλεως (+ 1821).

Επιστημονική Ημερίδα των τεσσάρων Ιερών Μητροπόλεων της Θράκης με θέμα την συμβολή της Θράκης στον Αγώνα.

Τρίτη 23 έως και Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021:

Τριήμερος Πανελλήνιος Εορτασμός με σημαιοστολισμό όλων των Ιερών Ναών και πραγματοποίηση τοπικών εκδηλώσεων φροντίδι των Ιερών Μητροπόλεων.

Ανάγνωση Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου σε όλους τους Ιερούς Ναούς την ημέρα της Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Κυριακή 28 Μαρτίου (Β Νη¬στει¬ών) 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Στερεάς Ελλάδος (πλην Αττικής).

Συγκέντρωση όλων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Στερεάς Ελλάδος στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας και μετά την Θεία Λειτουργία Μνημόσυνο του Εθνομάρτυρος Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα.

Διοργάνωση Ημερίδας στην πόλη της Λειβαδιάς για την συμμετοχή της Ρούμελης στην έναρξη της Επαναστάσεως.

Σάββατο 10 Απριλίου 2021:

Συνοδική Εκδήλωση:

Με επίκεντρον τον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών και την Δημητσάνα, πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για τον απαγχονισθέντα στις 10.4.1821 Άγιο Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’.

Μετάβαση Μελών της Δ.Ι.Σ στην Δημητσάνα, γενέτειραν του Αγίου.

Υπό την Αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διοργάνωση διημέρου Επιστημονικού Συνεδρίου για την συνεισφορά του Ιερού Κλήρου στον Αγώνα.

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Αττικής:

Τέλεση Μνημοσύνου για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, πλησίον του σημείου όπου εφονεύθη ο ήρωας στις 23.4.1827.

Επιστημονική Ημερίδα των Ιερών Μητροπόλεων της Αττικής με θέμα τον αγώνα για την απελευθέρωση των Αθηνών και με έμφαση στην συμβολή του Γεωργίου Καραϊσκάκη και του Ιωάννου Μακρυγιάννη.

Κυριακή των Βαΐων 25 Απριλίου 2021:

Συνοδική Εκδήλωση:

Έξοδος του Μεσολογγίου.

Μετάβαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και Μελών της Δ.Ι.Σ. στο Μεσολόγγι για τον Πανηγυρικό Εορτασμό.

Τρίτη της Διακαινησίμου 4 Μαΐου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Βορείου Αιγαίου στην Χίο.

Μνήμη της Σφαγής της Χίου (1822) με την συμμετοχή των πέντε Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών του Βορείου Αιγαίου.

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και Επιμνημόσυνη Δέηση στην Ιερά Μονή Αγίου Μηνά.

Κατά την ίδια περίοδο, διοργάνωση Ημερίδας στην Χίο με θέμα τον Αγώνα του 1821 στην θάλασσα και τις επιτυχίες του Ελληνικού Στόλου. Πιθανή συνδιοργάνωση με το Πολεμικό Ναυτικό.

Κυριακή του Θωμά 9 Μαΐου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Κεντρικής Μακεδονίας με επίκεντρο την Νάουσα.

Μνήμη του Ολοκαυτώματος και των Νεομαρτύρων της Νάουσας του 1822.

Λατρευτικές και επιστημονικές εκδηλώσεις με την συμμετοχή όλων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα τους εθνικούς αγώνες των Μακεδόνων από του έτους 1453 έως και του έτους 1878.

Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.

Συνοδική Εκδήλωση στην Καλαμάτα και στο Μανιάκι εις μνήμην του Παπαφλέσσα και των συν αυτώ αναιρεθέντων μαχητών (20.5.1825).

Πραγματοποίηση Επιστημονικής Ημερίδας των δύο Ιερών Μητροπόλεων Μεσσηνίας και Τριφυλίας και Ολυμπίας, για τον Επίσκοπο Ανδρούσης Ιωσήφ και τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριον Δικαίο (Παπαφλέσσα).

Κυριακή 30 Μαΐου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Ιονίων Νήσων:

Εκδηλώσεις στην Κέρκυρα για την επέτειο συνθέσεως του Ύμνου στην Ελευθερία, Μάιος 1823), με την συμμετοχή όλων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών των Ιονίων Νήσων.
Πραγματοποίηση Επιστημονικής Ημερίδας για το έργο του Διονυσίου Σολωμού και του Ιωάννου Καποδίστρια.

Β Δε¬κα¬πεν¬θή¬με¬ρον Ιουνίου 2021:

Συνοδική Εκδήλωση στο Γύθειο και στον Διρό.

Ανάμνηση των αγώνων των Μανιατών και των Μανιατισσών κατά του Ιμπραήμ.

Αναπαράσταση της Μάχης του Διρού (23-25.6.1826), κατά την οποία οι γυναίκες εδίωξαν με τα δρεπάνια τους Αιγυπτίους.

Με φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης διοργάνωση Ημερίδας για την συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση.

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021:

Πραγματοποίηση στην Αθήνα εκδηλώσεων εις μνήμην του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού και των Επισκόπων και των Ηγουμένων, οι οποίοι εσφαγιάσθησαν στην Λευκωσία στις 9 Ιουλίου 1821.

Στόχος των εκδηλώσεων είναι να καταδειχθούν οι εθνικοί και πνευματικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.

Δύναται να ζητηθεί και η συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου και των Κυπριακών Σωματείων των Αθηνών.

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Δυτικής Μακεδονίας:

Με επίκεντρο τα Γρεβενά τέλεση Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας εις μνήμην του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου εκ Σαμαρίνης (+ 1808), με την συμμετοχή των τεσσάρων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.

Στην Κοζάνη διοργάνωση Ημερίδας για την συμβολή των Νεομαρτύρων στην διαφύλαξη της Ελληνορθοδόξου ταυτότητος επί Τουρκοκρατίας.

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Ηπείρου στην Κόνιτσα (όπου φυλάσσεται και ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού).

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εις μνήμην του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, με την συμμετοχή όλων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Ηπείρου.

Στα Ιωάννινα διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου, φροντίδι των πέντε Ιερών Μητροπόλεων της Ηπείρου, με θέματα:

α) Την εθνική και την πνευματική προσφορά του Αγίου Κοσμά και

β) Τους αγώνας των Σουλιωτών για την Ελευθερία.

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021:

Συνοδική Εκδήλωση στις Σπέτσες.

Επέτειος της νικηφόρου Ναυμαχίας των Σπετσών (8-13 Σεπτεμβρίου 1822).

Πραγματοποίηση επιμνημόσυνης δέησης για τον Ανδρέα Μιαούλη, την Μπουμπουλίνα και άλλους θαλασσομάχους.

Με φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης διοργάνωση Ημερίδας για την συμβολή της Ύδρας, των Σπετσών, των Ψαρών και άλλων ναυτικών πόλεων και νήσων στον Αγώνα (Γαλαξείδι, Κάσος, Μύκονος κ.ά).

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Επέτειος 200 ετών από της απελευθερώσεως της Τριπολιτσάς το έτος 1821.

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων με την συμμετοχήν όλων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Πελοποννήσου.

Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης για τους Επισκόπους και τους Προκρίτους, οι οποίοι εθανατώθησαν στις φυλακές της Τριπόλεως, από τον μήνα Μάρτιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 1821.

Πραγματοποίηση επιστημονικής Ημερίδας για την προσωπικότητα και τα γραπτά κείμενα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Α’ Δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου 2021:

Διοργάνωση του 10ου και τελευταίου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος υπό τον τίτλο: «Η επίδραση του 1821 στη λογοτεχνία, την ποίηση και την τέχνη».

Β’ Δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Ανατολικής Μακεδονίας.
Εξ αφορμής της επετείου της εκδημίας του Σερραίου Εμμανουήλ Παππά (τέλη Οκτωβρίου 1821), πραγματοποίηση εκδηλώσεως στις Σέρρες, με την συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών των Νομών Σερρών, Δράμας και Καβάλας.
Πραγματοποίηση Ημερίδας αφιερωμένης στην εξέγερση της Μακεδονίας, με πρωταγωνιστή τον Εμμανουήλ Παππά.

Νοέμβριος 2021:

Κοινή Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και με την παρουσία Αντιπροσωπείας της Δ.Ι.Σ. Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα: «Η συμμετοχή της Αχαΐας στον Αγώνα», με έμφαση στον ρόλο των Ιερών Μονών Αγίας Λαύρας και Μεγάλου Σπηλαίου και στην προσωπικότητα του Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021:

Περιφερειακή Εκδήλωση Θεσσαλίας, με επίκεντρο τον Βόλο.
Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εξ αφορμής της επετείου εκδημίας του Ανθίμου Γαζή (28.11.1823) και με την συμμετοχή όλων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Θεσσαλίας.
Πραγματοποίηση Επιστημονικού Συνεδρίου αφιερωμένου στον Ρήγα Βελεστινλή, στον Άνθιμο Γαζή και στον Θεσσαλό (εξ Αμπελακίων Λαρίσης) Εθνομάρτυρα Επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ.

Α’ Δεκαπενθήμερον Δεκεμβρίου 2021:

Λαμία: Πανελλήνιο Συνέδριο Κατηχητών με θέμα: «Πώς θα μεταδώσουμε στους νέους μας το πνεύμα και το όραμα του 1821».
Συνδιοργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος μετά της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Β’ Δεκαπενθήμερον Δεκεμβρίου 2021:

Αθήνα: Συναυλία για την λήξη των εορταστικών εκδηλώσεων με την συμμετοχή Χορωδιών και Μουσικών Συνόλων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των ομόρων Ιερών Μητροπόλεων.

β) Το Πρόγραμμα των Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Νεότητος και των Διαγωνισμών για τα διακόσια έτη από της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 (1821 - 2021) έχει ως γενικό τίτλο: «Της πίστης και της λευτεριάς» και αποτελεί τριετή κύκλο εκδηλώσεων, το οποίο περιλαμβάνει:

1) Πέντε Περιφερειακά Φεστιβάλ, ως εξής:

1. Χριστούγεννα 2018, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Νήσων, με κέντρο την Αθήνα.
2. Άνοιξη 2019, Περιφέρεια Μακεδονίας, με κέντρο την Θεσσαλονίκη.
3. Χριστούγεννα 2019, Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κέντρο την Πάτρα.
4. Άνοιξη 2020, Περιφέρεια Νήσων Ανατολικού Αιγαίου, με κέντρο την Σάμο και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με κέντρο το Μεσολόγγι.
5. Χριστούγεννα 2020, Περιφέρεια Θεσσαλίας, με κέντρο την Λάρισα.

Οι Περιφερειακές Εκδηλώσεις θα έχουν διαγωνιστικό χαρακτήρα ενώπιον Επιτροπών με Μέλη Καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας.

Οι κατηγορίες των Διαγωνισμών θα είναι:

α. Χορωδιών
β. Χορευτικών Συγκροτημάτων
γ. Νεανικών Βυζαντινών Χορών
δ. Ζωγραφικής
ε. Ποιήματος
στ. Τραγουδιού (σύνθεσης και ερμηνείας)

2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ - Καλοκαίρι 2021

Το καλοκαίρι του έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική συναυλία των νέων σε μεγάλο συναυλιακό χώρο της Αθήνας, με την συμμετοχή περίπου 3.000 εφήβων και νέων από τις παιδικές χορωδίες και τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία κατέκτησαν βραβεία στους Περιφερειακούς Διαγωνισμούς. Οι χορωδίες, με 2.000 μέλη θα καταλάβουν το κεντρικό πέταλο του Σταδίου και τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους στον αγωνιστικό χώρο, κατά ομάδες.

Θα περιλαμβάνει:

α. Κοινό πρόγραμμα τραγουδιών από τις χορωδίες, με διασκευασμένα τραγούδια επωνύμων συνθετών, καθώς και γνωστά δημοτικά τραγούδια, με θέμα την Επανάσταση του 1821, με συνοδεία συμφωνικής και παραδοσιακής ορχήστρας. Ενδέχεται να συμμετάσχουν επώνυμοι καλλιτέχνες.
β. Κοινό πρόγραμμα παραδοσιακών χορών
γ. Ερμηνεία των τραγουδιών, τα οποία βραβεύτηκαν

(Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αποστείλουμε στις χορωδίες και στα παραδοσιακά συγκροτήματα, τα οποία θα διακριθούν σε κάθε Περιφέρεια, το πρόγραμμα κοινών τραγουδιών ή χορών με τις απαραίτητες οδηγίες, ώστε να έχουν χρόνο να προετοιμαστούν ως την Κεντρική Συναυλία)

3) ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παράλληλα με την Κεντρική Συναυλία ή σε χρόνο τον οποίο θα αποφασιστεί, θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο.

Στους χώρους του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Έκθεση των βραβευμένων έργων.

Στην λήξη των εργασιών θα πραγματοποιηθούν και οι βραβεύσεις των περιφερειακών Διαγωνισμών.

4) ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Τα Χριστούγεννα του έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα Μεγάλη Τελετή Λήξης του Προγράμματος.

Κάθε Ιερά Μητρόπολη δύναται να διοργανώσει οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση κρίνει, ώστε να προβάλει και ιστορικά τοπικά γεγονότα και τα πρόσωπα, τα οποία διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλον για την εθνικήν παλλιγεννεσίαν. Εξ άλλου πολλές εκ των εκδηλώσεων αυτών λαμβάνουν χώρα και κατ' έτος, ως εξόχως σημαντικά σημεία ιστορικής τιμής, μνήμης, αφυπνήσεως, μελέτης και γνώσεως.
Προς τούτο, κάθε Ιερά Μητρόπολη θα ορίσει ένα υπεύθυνο Εκπρόσωπο αυτής, μετά του οποίου θα δύναται να έχει επικοινωνία η Ιερά Σύνοδος για τον εύρυθμο προγραμματισμό των ως άνω Εκδηλώσεων.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Γραμματέα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος Αρχιμ. Βαρθολομαίου Αντωνίου - Τριανταφυλλίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 7272214/5, 6983792300)

Εκ της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος